rammhällen

En färgväljare som slumpar fram färger och ger möjlighet att justera nyans, mättnad, ljushet, och att exportera färgvärden.
HSL colors

Omvandla typografiska mått från olika epoker och olika delar av världen.
Typemeasure.com

Kjell Forshed om arkitekturens hantverk. Utgåvor i hårdband på svenska och engelska, och mjukband på svenska. För Arkitektur förlag och Brunnberg & Forshed.

Carl Nyréns bok utgiven i ny form. För Arkitektur förlag i samarbete med Nyréns Arkitekter.

Sophie Tottie – AiWHEtL. (As if We Had Everything to Learn) Bok för Sophie Tottie utgiven av Art & Theory.

Program för Scenkonstbiennalen, arrangerat av Scensverige. I samarbete med Daniel Bjugård.

Utställningskataloger för Carnegie Art Award. Ett tag världens största konstpris, numera nedlagt. Curator och redaktör Ulrika Levén.

Emma S. Logotype och förpackningar. Jag hjälpte i mer än tio år till att utveckla varumärket och nya produktserier.

Lisa Skogh berättar om drottning Hedvig Eleonoras konstsamling.

Arvid Nordquist. Espressoförpackningar. Med Lars Hall och Johan Arensberg.

Speglingar och strömmar – Lennart Rodhe 100 år. Publicerad av Rodhestiftelsen i samband med utställningen på Konstakademien i Stockholm.

Utställningskataloger för Konsthall 16, konsthallen på Riksidrottsmuseum. Curator Ulrika Levén.

Prerafaeliterna/The Pre-Raphaelites. Utställningskatalog i svensk och engelskspråkig version för Nationalmuseum. Curator och redaktör Mikael Ahlund.

Collectum, en oberoende pensionsrådgivare. Produktion av trycksaker sedan 2010.

Mjölk. Jubileumsbok för Tetra Pak. 200 sidor, i sex olika språkversioner. Foto Felix Oppenheim, text Sofia French. Med Lars Hall.

Time & Place/Tid & Plats. Utställningskataloger för Moderna Museet i svensk och engelsk utgåva. Curators: Paulo Venancio Filho, Annika Gunnarsson, Luca Massimo Barbero, Cecilia Widenheim, Lars Nittve, Lena Essling.

Logotype och grafisk profil för ett elektroniskt musik-kafé och klubbverksamhet i Stockholm.

Världskulturmuseerna. Logotyper, annons och affisch för Statens Museer för Världskultur. Med Lars hall.

SJ. Redesign av logotype, lanserad 2004. Arbetsgruppen på Lars Hall AB omformade allt från själva tågen exteriört och interiört, till uniformer och resebutiker. Nyligen ändrades tågens utseende igen men logotypen tycks leva vidare ytterligare ett tag.

Förpackningsdesign och typografi för svenska Wayne’s Coffee. Med Lars Hall och Johan Arensberg.

Sophie Tottie – Material Marks (as far as I can reach). Katalog för utställning på Renata Fabbri arte contemporanea, Milano, Italien.